Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος.

ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Α’ κύκλος

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-00329

Έναρξη Έργου: 6 Σεπτεμβρίου 2018

Το έργο ΡΑΝΤΑΡ διεξάγει έρευνα στο χώρο των παραμετροποιήσιμων «έξυπνων» μικροκυματικών πομποδεκτών νέας γενεάς συνδυάζοντας τη νανοτεχνολογία με μικρο/νανοηλεκτρονική και πρωτοπόρα 2D και 3D ετερογενή ολοκλήρωση, δημιουργεί προϊόντα με αυξημένη λειτουργικότητα που εκτείνονται πέραν της τεχνολογίας αιχμής και καινοτομεί στην αγορά των πομποδεκτών εκμεταλλευόμενο μία “unique business window opportunity” για εφαρμογές από μελλοντικά ασύρματα δίκτυα 5G μέχρι τα επερχόμενα επίγεια και ιπτάμενα ραντάρ.

About Glonatech

ONEX Global Nanotechnologies S.A. (Glonatech) is a nanotechnology company offering nanoscience and nanotechnology solutions, products & services to global product manufacturers.
Read more

Glonatech Website

News

Follow Us

Phone: +30 210 60 83 465
Fax: +30 210 43 10 875
http://glonatech.com
info@glonatech.com